PROGRAM KONFERENCJI „Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) ”
 
                          7 września 2017 r.
 
8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników Konferencji
9.00 – 9.15
Otwarcie Konferencji 
Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP

 
9.15 – 9.30

Wprowadzenie
dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP
 
9.30 - 11.30 Panel I
 9.30 – 11.15  
   Wystąpienia
 
11.15 – 11.30    Dyskusja
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa / Sesja plakatowa
12.00 – 14.00 Panel II
12.00 – 13.45    
   Wystąpienia
 
13.45 – 14.00    Dyskusja
14.00 – 15.30 Obiad
15.30– 17.30 Panel III
15.30 – 17.15    
   Wystąpienia
 
17.15 – 17.30    Dyskusja
19.00 – 24.00 Kolacja przy ognisku

                         8 września 2017 r.
 
10.00 – 11.00 Śniadanie
11.00 – 13.00
Pokazy strażackie, wystawy sprzętu wykrywającego oraz chroniącego przed zagrożeniami CBRN itp.
 
13.00 – 14.00 Obiad
14.00
Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów