I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)


KOMITET ORGANIZACYJNY
 

 

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska - Przewodnicząca

bryg. dr  inż. Robert Piec

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec

kpt. mgr inż. Łukasz Kuziora

kpt. mgr inż. Michał Sowa

mł. kpt. dr inż. Szymon Ptak

mł. kpt mgr inż. Dariusz Baranowski

dr Michał Bednarek

mgr inż. Magdalena Węgrzyn

mgr inż. Karolina Kuskowska

mgr inż. Krzysztof Isajenko

mgr inż. Iwona Słonecka

mgr Ewa Juchimowicz

mgr Olga Stawarz