I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)


KOMITET NAUKOWY


nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP

Rektor–Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki

Prorektor–Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych SGSP

st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

nadbryg. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Wolanin

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

st. bryg. w st. spocz. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

dr hab. Zygmunt Szefliński

Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr hab. Wioletta Rogula – Kozłowska, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

bryg. dr inż. Robert Piec

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr inż.  Małgorzata Majder-Łopatka

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

st. kpt. dr inż. Janusz Wrzesiński

Komenda Wojewódzka PSP Wrocław

kpt. dr inż. Paweł Gromek

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

kpt. dr Tomasz Węsierski

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr Sławomir Lewicki

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

dr Paweł Krajewski

Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

dr Krzysztof Pachocki

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej