I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)"